2024 Committee Members

Executive Committee:
Nina Gadodia
Rashmi Shah
Yasmin Majeed
Sanjay Shah
Ashish Vyas
Shobhit Mehta
Shirish Patel
Board of Advisors:
Dr Gopal Gadodia Naren Shah
Mahesh Shah Pravin Patel
Dr Mahesh Soni
Discover India: Sonal Saraf, Pankaj Mogre, Jyoti Chopde
Gate & Ticketing: Rekha Vyas, Rupal Patel, Jayesh Thakrar
IT & Communications: Nishit Turakhia, Jessica Assam
Performing Arts: Mona Gandhi, Neetu Vyas
Raffle: Kavita Das, Nayana Varanasi, Hitesha Patel
Setup: Rajiv Singla, Rick Russo, Naren Gharia
Sponsorship: Monica Shah, Ravi Jeloka, Sejal Shah, Pratibha Gandhi
Stage: Anu Jeloka, Smita N Patel
Vendor: Prashant Chopde, Smita G Patel, Bella Gandhi
Youth: Suhina Mitra, Ashvika Maddikonda, Prapurna Maddikonda