2022 Committee Members

Executive Committee:
Mrs. Nina Gadodia 321.779.0110
Mrs. Yasmin Majeed 321.720.8590
Mrs. Rashmi Shah 321.412.5426
Sanjay Shah
Jyoti Kulkarni
Shobhit Mehta
Advisory Chair:
Shirish Patel
Board of Advisors:
Mrs. Dipty Desai Gopal Gadodia
Naren Shah Mahesh Shah
Mahesh Soni Pravin Patel
Alli Majeed
Cultural Coodination: Summit Shah, Harsh Mehta, Minal Desai, Pavitar Sanga
Discover India: Rikeeta Mehta, Bhavana Joshi, Ranjan Chovatia, Smita R Patel
Gate & Entrance: Rekha Vyas, Rupal Patel
Performing Arts: Mona Gandhi, Neetu Vyas
Raffle: Kavita Das, Reena Ghoshal
Setup: Mahendra Patel, Manish Kulkarni, Samir Patel
Sponsorship: Sue Mitra, Ravi Jeloka, Prabha Subramaniam
Stage: Anu Jeloka, Smita N Patel
Vendor: Prashant Chopde, Smita G Patel, Bella Gandhi, Jyotsana Patel
Youth Outreach: Sejal Shah, Prapurna Maddikonda