2023 Committee Members

Executive Committee:
Mrs. Nina Gadodia 321.779.0110
Mrs. Rashmi Shah 321.412.5426
Mrs. Yasmin Majeed
Sanjay Shah
Hitesh Patel
Shobhit Mehta
Shirish Patel
Board of Advisors:
Dr Gopal Gadodia Naren Shah
Mahesh Shah Pravin Patel
Dr Mahesh Soni
Discover India: Kanan Shah, Jaysri Patel
Gate & Ticketing: Rekha Vyas, Rupal Patel, Jayesh Thakrar
IT & Communications: Nishit Turakhia, Jessica Assam
Performing Arts: Mona Gandhi, Neetu Vyas
Raffle: Daksha Patel, Amy Spindler, Kavita Das
Setup: Samir Patel, Rick
Sponsorship: Ravi Jeloka, Pratibha Gandhi, Sejal Shah
Stage: Anu Jeloka, Smita N Patel
Vendor: Prashant Chopde, Smita G Patel, Bella Gandhi
Youth: Suhina Mitra, Ashvika Maddikonda, Prapurna Maddikonda