2020 Committee Members

Executive Committee:
Mrs. Nina Gadodia 321.779.0110
Mrs. Yasmin Majeed 321.720.8590
Mrs. Rashmi Shah 321.412.5426
Sanjay Shah
Jayesh Shah
Shobhit Mehta
Advisory Chair:
Shirish Patel
Board of Advisors:
Mrs. Dipty Desai Gopal Gadodia
Naren Shah Mahesh Shah
Mahesh Soni Pravin Patel
Alli Majeed
Community Outreach: Sejal Shah, Prapurna Maddikonda
Culinary Demonstration: Kalpana Patel, Usha Faldu
Discover India: Rikeeta Mehta, Sonal Saraf, Bhavana Joshi
Gate & Entrance: Rekha Vyas, Rupal Patel
Performing Arts: Mona Gandhi, Neetu Vyas
Raffle: Kavita Das, Reena Ghoshal
Setup: Mahendra Patel, Umesh Singh, Samir Patel
Sponsorship: Sue Mitra, Ravi Jeloka, Prabha Subramaniam, Naina Varanasi
Stage: Anu Jeloka, Smita N Patel
Vendor: Prashant Chopde, Smita G Patel, Bella Gandhi
Youth Involvement: Ishaan Jathal, Pooja Shah